An Giang – kết nối cơ hội, hợp tác thành công

0
422

Danh mục dự án mời gọi đầu tư:

I. Nông nghiệp:

1. Dự án đầu tư liên kết phát triển chuỗi giá trị gia tăng bò thịt (Tri Tôn), quy mô 60 héc ta, tổng vốn 2.500 tỉ đồng.

2. Khu liên hợp nghiên cứu sản xuất cá tra giống (Thoại Sơn), quy mô 200 héc ta, tổng vốn 1.500 tỉ đồng.

3. Dự án trồng chuối cấy mô công nghệ cao theo chuỗi giá trị (Tri Tôn), quy mô 500 héc ta, tổng vốn 150 tỉ đồng.

4. Dự án làng bè nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái cù lao Giêng (Chợ Mới), quy mô 100 héc ta mặt nước, tổng vốn 2.000 tỉ đồng.

5. Nhà máy chế biến rau củ quả (Chợ Mới), quy mô 10 héc ta, tổng vốn 200 tỉ đồng.

6. Dự án chuỗi cung cấp thịt heo an toàn trên địa bàn tỉnh (Tri Tôn), quy mô 3 héc ta, tổng vốn 500 tỉ đồng.

7. Cụm công nghiệp sản xuất nếp bền vững (Phú Tân), quy mô 5.000 héc ta, tổng vốn 900 tỉ đồng.

8. Sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao trên địa bàn thành phố Long Xuyên (Long Xuyên), quy mô 100 héc ta, tổng vốn 600 tỉ đồng.

9. Sản xuất cá tra thương phẩm chất lượng cao trên địa bàn thành phố Long Xuyên (Long Xuyên), quy mô 300 héc ta, tổng vốn 1.800 tỉ đồng.

II. Thương mại – dịch vụ – du lịch:

1. Khai thác khu đất sân vận động tỉnh An Giang (Long Xuyên), quy mô 3,5 héc ta, tổng vốn 650 tỉ đồng.

2. Khu du lịch cồn Phó Ba (Long Xuyên), quy mô 80-100 héc ta, tổng vốn 5.000 tỉ đồng.

3. Khu du lịch nghỉ dưỡng núi Tà Pạ (Tri Tôn), quy mô 200 héc ta, tổng vốn 1.000 tỉ đồng.

4. Khu du lịch sinh thái cộng đồng 3 xã cù lao Giêng (Chợ Mới), quy mô 170 héc ta, tổng vốn 500 tỉ đồng.

5. Khu du lịch Soài So (Tri Tôn), quy mô 49 héc ta, tổng vốn 500 tỉ đồng.

6. Khu trung tâm hành hương (tượng Di Lặc – chùa Phật Lớn – chùa Vạn Linh) (Tịnh Biên), quy mô 39,76 héc ta, tổng vốn 500 tỉ đồng.

7. Khu nghỉ dưỡng+ vọng cảnh vồ Bồ Hong (Tịnh Biên) quy mô 22,54 héc ta, tổng vốn 400 tỉ đồng.

8. Khu văn hóa dân gian và tín ngưỡng (phía Tây – Bắc khu trung tâm hành hương) (Tịnh Biên), quy mô 25,48 héc ta, tổng vốn 300 tỉ đồng.

9. Khu văn hóa các dân tộc (hồ Tà Lọt) (Tịnh Biên), quy mô 120 héc ta, tổng vốn 250 tỉ đồng.

10. Khu bảo tồn sinh thái (vồ Bà, đỉnh Chư Thần) (tịnh Biên), quy mô 39,29 héc ta, tổng vốn 120 tỉ đồng.

11. Khu thương mại và vui chơi giải trí Vĩnh Xương (Tân Châu), quy mô 62 héc ta, tổng vốn 450 tỉ đồng.

12. Khu thương mại – dịch vụ – du lịch và vui chơi giải trí đặc biệt khu vực cửa khẩu Tịnh Biên (Tịnh Biên), quy mô 25 héc ta, tổng vốn 500 tỉ đồng.

13. Khu thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí Tịnh Biên (Tịnh Biên), quy mô 45 héc ta, tổng vốn 900 tỉ đồng.

14. Khu thương mại công nghiệp cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 2) (An Phú) , quy mô 13 héc ta, tổng vốn 260 tỉ đồng.

15. Khu vui chơi giải trí Mỹ Khánh (Long Xuyên), quy mô 249,51 héc ta, tổng vốn 250 tỉ đồng.

16. Khu du lịch lòng hồ Trương Gia Mô (Châu Đốc), quy mô 10 héc ta, tổng vốn 200 tỉ đồng.

17. Khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ (Châu Đốc), quy mô 38 héc ta, tổng vốn 700 tỉ đồng.

18. Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng thành phố Châu Đốc (Châu Đốc), quy mô 68,18 héc ta, tổng vốn 200 tỉ đồng.

19. Tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam (Châu Đốc), quy mô 75,3 héc ta, tổng vốn 700 tỉ đồng.

20. Khu du lịch Bắc Miếu Bà (Châu Đốc), quy mô 22,06 héc ta, tổng vốn 200 tỉ đồng.

21. Các khu chức năng tuyến đường nối khu dân cư chợ Vĩnh Đông đến đường tránh quốc lộ 91 (Châu Đốc), quy mô 115 héc ta, tổng vốn 5.000 tỉ đồng.

22. Khu du lịch Búng Bình Thiên (An Phú), quy mô 706,8 héc ta, tổng vốn 600 tỉ đồng.

23. Trung tâm thương mại Bắc Cống Vong (Thoại Sơn), quy mô 6 héc ta, tổng vốn 100 tỉ đồng.

24. Khu nghỉ dưỡng+ sân golf (Tịnh Biên), quy mô 200 héc ta, tổng vốn 1.500 tỉ đồng.

III. Công nghiệp:

1. Khu công nghiệp Vàm Cống (Long Xuyên), quy mô 200 héc ta, tổng vốn 1.500 tỉ đồng.

2. Khu công nghiệp Bình Long mở rộng (Châu Phú), quy mô 120 héc ta, tổng vốn 900 tỉ đồng.

3. Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng (Châu Thành) quy mô 98 héc ta, tổng vốn 700 tỉ đồng.

4. Khu công nghiệp Hội An (Chợ Mới), quy mô 100 héc ta, tổng vốn 900 tỉ đồng.

5. Khu công nghiệp Xuân Tô (Tịnh Biên), quy mô 150 héc ta, tổng vốn 850 tỉ đồng.

6. Nhà máy bia An Giang (Châu Thành), quy mô 10 héc ta, tổng vốn 500 tỉ đồng.

7. Cụm công nghiệp Bình Đức (Long Xuyên), quy mô 20 héc ta, tổng vốn 150 tỉ đồng.

8. Cụm công nghiệp Tây Huề (Long Xuyên), quy mô 40 héc ta, tổng vốn 350 tỉ đồng.

9. Cụm công nghiệp Vĩnh Tế (Châu Đốc), quy mô 75 héc ta, tổng vốn 450 tỉ đồng.

10. Cụm công nghiệp Châu Phong (Tân Châu), quy mô 30 héc ta, tổng vốn 200 tỉ đồng.

11. Cụm công nghiệp Long An (Tân Châu), quy mô 20 héc ta, tổng vốn 250 tỉ đồng.

12. Cụm công nghiệp Long Sơn (Tân Châu), quy mô 35 héc ta, tổng vốn 450 tỉ đồng.

13. Cụm công nghiệp Vĩnh Xương (Tân Châu), quy mô 20 héc ta, tổng vốn 150 tỉ đồng.

14. Cụm công nghiệp Phú Mỹ (Châu Phú), quy mô 75 héc ta, tổng vốn 400 tỉ đồng.

15. Cụm công nghiệp An Cư (Tịnh Biên), quy mô 28 héc ta, tổng vốn 200 tỉ đồng.

16. Cụm công nghiệp An Nông (Tịnh Biên), quy mô 35 héc ta, tổng vốn 200 tỉ đồng.

17. Cụm công nghiệp Hòa Bình (Chợ Mới), quy mô 75 héc ta, tổng vốn 450 tỉ đồng.

18.Cụm công nghiệp Hòa An (Chợ Mới), quy mô 75 héc ta, tổng vốn 450 tỉ đồng.

19. Cụm công nghiệp An Phú (An Phú), quy mô 40 héc ta, tổng vốn 220 tỉ đồng.

20. Cụm công nghiệp Lương An Trà (Tri Tôn), quy mô 30 héc ta, tổng vốn 200 tỉ đồng.

21. Cụm công nghiệp Tân Thành (Thoại Sơn), quy mô 18,8 héc ta, tổng vốn 100 tỉ đồng.

22. Cụm công nghiệp Định Thành (Thoại Sơn) quy mô 20 héc ta, tổng vốn 200 tỉ đồng.

23. Cụm công nghiệp Núi Sập (Thoại Sơn) quy mô 10 héc ta, tổng vốn 100 tỉ đồng.

IV. Giao thông Vận tải:

1. Tổ chức quản lý, khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (tỉnh An Giang), quy mô tuyến xe buýt nhanh nội thành Long Xuyên, nội thành Châu Đốc và tuyến xe buýt nhanh nội tỉnh, tổng vốn 60 tỉ đồng.

V. Xây dựng:

1. Nâng cấp đô thị thành phố Châu Đốc, quy mô 58,1 héc ta, tổng vốn 8.500 tỉ đồng.

2. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải (Tân Châu), quy mô 1.505 héc ta, tổng vốn 1.000 tỉ đồng.

VI. Dịch vụ y tế:

Bệnh viện tim mạch An Giang (Long Xuyên), quy mô 6 héc ta 400 giường, tổng vốn 1.000 tỉ đồng.

Nguồn: thesaigontimes.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.